FE Credit bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc mới

Công ty Tài chính TNHH Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC (FE Credit) vừa công bố Quyết định của Hội đồng Thành viên (HĐTV) về việc thay đổi một số vị trí lãnh đạo cấp cao tại FE Credit.

Cụ thể, kể từ ngày 30/4/2023, ông Kalidas Ghose sẽ chính thức thôi vị trí Tổng giám đốc và chuyển sang vai trò mới là cố vấn cấp cao HĐTV của FE Credit, tư vấn cho HĐTV trong các hoạt động về hoạch định chiến lược, phát triển thị trường tài chính tiêu dùng ở thời gian sắp tới.

HĐTV cũng đã thông qua quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc của FE Credit từ ngày 4/5/2023. Trước khi đến với FE Credit, bà Nguyệt là thành viên Ban điều hành Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), giữ vị trí Giám đốc Khối Vận hành. Bà Nguyệt gia nhập VPBank từ năm 2014 và đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng.

Bên cạnh thời gian làm việc tại VPBank, bà Nguyệt đã có 17 năm kinh nghiệm tại tổ chức tài chính quốc tế lớn là Ngân hàng ANZ với các vị trí quản lý trong các lĩnh vực Tài chính, Quản trị Rủi ro vận hành, Quản lý dự án, vận hành, kiểm toán nội bộ….

FE Credit cho biết, bà Nguyễn Thị Minh Nguyệt được kỳ vọng sẽ phát huy mạnh mẽ vai trò trên cương vị mới, dẫn dắt FE Credit vượt qua các thách thức, điều hành hiệu quả, và hoàn thành tốt các mục tiêu phát triển kinh doanh trong tiến trình tái cấu trúc bền vững.

(markettimes)