NCB bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc, tăng cường năng lực quản trị

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm Quyền Tổng Giám đốc là ông Tạ Kiều Hưng, hiện đang giữ chức Phó Tổng Giám đốc của NCB. Ngân hàng cũng đồng thời kiện toàn bộ máy lãnh đạo cấp cao với sự tham gia của các nhân sự giàu kinh nghiệm.

Ông Tạ Kiều Hưng – Quyền Tổng Giám đốc NCB

Theo định hướng tại Đại hội đồng cổ đông năm 2023 diễn ra ngày 08/4 vừa qua, ngân hàng NCB đặt mục tiêu tiếp tục chuyển mình trên mọi phương diện, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường, hướng tới những bước tiến mang tính đột phá. Trong đó, công tác phát triển nhân sự, chuyển đổi số trên mọi hoạt động và sản phẩm dịch vụ được coi là những những yếu tố then chốt được chú trọng đầu tư để đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu, từng bước đạt mục tiêu chiến lược của NCB.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy Ban điều hành với sự tham gia của các nhân sự giàu kinh nghiệm, có kiến thức chuyên môn sâu rộng, ngày 21/4, NCB chính thức bổ nhiệm ông Tạ Kiều Hưng giữ chức Quyền Tổng Giám đốc NCB.

Ông Tạ Kiều Hưng sinh năm 1980, là Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, Trung tâm Đào tạo về Quản lý Pháp-Việt (CFVG) – Đại học Kinh tế Quốc dân. Ông có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng, với nhiều chức vụ quan trọng tại Techcombank. Tháng 12/2022, ông Hưng gia nhập NCB với vai trò Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Khối KHCN.

Nhịp sống thị trường